OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KONTAKT DROGĄ TELEFONICZNĄ

Zgodnie z regulacjami prawa konkurencji, aby móc się z Państwem kontaktować telefonicznie i/lub przy pomocy wiadomości e-mail, niezbędna jest Państwa zgoda. Jeśli zgadzacie się Państwo z poniżej wymienionymi formami oraz celami kontaktu, proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat i uzupełnić swój adres e-mail i/lub numer telefonu.

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody, proszę nic nie zaznaczać i pozostawić miejsca puste.

Udzielenie zgody jest dobrowolne.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kontakt drogą telefoniczną

□ Niniejszym udzielam wyraźnej zgody na to, aby firma PROALTUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa, Polska, KRS 0000563623, NIP 6711817750, REGON 361799377 na poniżej wymieniony mój numer telefonu, podejmowała kontakt w celu:

– marketingu bezpośredniego produktów oraz usług własnych, które związane są z prowadzeniem domu spokojnej starości przez ww. firmę,

– prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy i/lub wykonywania umowy z ww. firmą,

– realizacji obowiązków i/lub uprawnień wynikających umów zawartych z ww. firmą.

Informujemy, że oświadczenie o wyrażeniu zgody może zostać w każdym czasie przez Państwa zmienione lub całkowicie odwołane bez podania przyczyny ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku, prosimy o skierowanie sprzeciwu do firmy PROALTUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa adres: ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa, Polska, fax/ telefon: +48 692 863 170, +49 15213359226, e-mail: info@proaltum.pl, info@proaltum.de, info@erania.pl, pocztą, e-mailem faxem lub telefonicznie. W związku z odwołaniem zgody nie powstają żadne inne koszty poza kosztem korespondencji względnie kosztami związanymi z przesyłem danych.

Państwa zgoda dotyczy istniejących umów, jak i tych, które zostaną zawarte w przyszłości pomiędzy Państwem a firmą PROALTUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.